A downloadable game for Windows

Cymraeg Ail Iaith CA2 a CA3: Ap sy'n defnyddio chwedlau Cymru i ymestyn a datblygu dealltwriaeth o’r iaith Gymraeg yng nghyfnodau allweddol 2 a 3.

Welsh Second Language KS2 and KS3: An app based on Welsh legends and myths, with the intention of extending and developing the understanding of the Welsh language in key stages 2 and 3.

Download

Download
Qwest Ail-Iaith_setup.exe 280 MB

Also available on